Otomobil
Trend

Çekme Belgeli Veya Hurda Belgeli Araç Ne Demektir?

Hurda belgeli araçlar tescil ettirilir mi?

Hurda belgeli araçlar hiçbir şekilde tescil ettirilemez. Genelde bu tip araçlar parça olarak değerlendirilmektedir. Bunlardan alınan parçalar kullanıldığı aracın kayıtlarına işlenir.

18 temmuz 2008 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Karayolları Trafik Yönetmeliği‘nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 39 madde b) bendi 3. satırda deniliyor ki;

Hurdaya ayrılmış olan taşıtlar, onarımla yenilenseler bile tescil edilemezler. Ancak, kullanılabilir durumdaki motoru ve diğer parçaları, başka araçlarda kullanılabilir. Bunlardan gerekli görülenler aracın kayıtlarına işlenir. Bu araçların tescile esas müracaat formuna ve bilgisayar kayıtlarına hurdaya çıkarıldıklarına dair gerekli kayıt düşülür ve tescil dosyaları iki yıl sonra imha edilir. Tescil plakaları bu sürenin sonunda başka araçlara tahsis edilebilir.

Çekme Belgesi Nedir?

Çekme belgesi, araca ait kayıtlı bütün dönem borçlarının (rehin, haciz, bandrol, trafik cezası, vs) ödenmesiyle birlikte, plakanın trafiğe teslim edilmesi neticesinde alınan bir belgedir. Bu şekilde araç trafiğe çıkartılamaz. Araç istendiği süre boyunca çekme belgeli kalabilir ki bu dönemlerde araca hiçbir şekilde MTV (bandrol), trafik sigortası ödemesi gerekmez. Haciz yada rehin konulamaz. Dolayısı ile çekme belgeli bir araç aldığınızda hiçbir şekilde araçta rehin, haciz var mı diye şüpheye düşmenize gerek yoktur.

Örneğin aracını birkaç yıl kullanmayacak yada trafiğe kapalı bir alanda kullanacak kişilerin MTV ve zorunlu trafik sigortası ödememek için aracını trafikten çekebilir. Böyle bir durumda çekme belgesi almaları gerekiyor.

Çekme belgeli araçlar yeniden trafiğe tescil ettirilebilmekte ve kullanılabilmektedir.

Çekme belgeli araçlar

Peki Araçlar Neden Trafikten Çekilir?

Araçlar genellikle şu nedenlerden dolayı trafikten çekilirler. Kaza sonucunda sigorta isterse, aracı hurda yapmaya karar verdiğimizde, çalınma durumunda veya geçici süreli kullanılmayacaksa.

Sigortalar, kaza yapan araç sahibiyle mutabakat sağladıktan sonra, araç sahibine ödeme yapmadan önce aracını trafikten çekmesini ister. Çekme belgesi çıkartınca aracın hiçbir kuruma borcu kalmadığı için aracı kazalı olarak satarken hiç bir sorun yaşanmaz. Çekme belgesini sigortaya veren poliçe sahibi kazalı aracının bedelini sigortadan alabilir.

3 yaşın altında çekme belgeli araç alacaksanız, satın aldığınız yerden araca ait daha önce muayeneye girdiğine dair belge isteyiniz. Ruhsat fotokopisi (noter tasdikli), TÜVTÜRK istasyonlarında muayeneye girdiğini gösteren muayene ödeme makbuzu, eski ruhsatından herhangi birisi işinizi görecektir. Aksi takdirde aracınız hiç muayene görmemiş gibi işlem görecektir ki bu da size ekstra maliyet getirecektir.

Trafikten nasıl çekme belgesi alınır?

Aşağıdakileri hazırlayıp Trafik Tescil Şube Müdürlüklerine başvuru yapılır.

  • Araç özelliklerine ve sahibinin kimlik bilgilerine göre 2 adet Ek-1 formu (Araç Trafik Tescil ve Müracat İşlem Formu) doldurulur. Bu form TÜVTÜRK istasyonlarından, Şöförler Odasından veya Trafik Tescil Şube Müdürlüğü evrak gişelerinden temin edilebileceği gibi, internetten online doldurabileceğiniz siteler mevcut..

ek1_formu

  • Nüfus Cüzdanı
  • Araç tescil ve motorlu araç trafik belgeleri
  • Tescil plakaları
  • İlgili vergi dairesinden alınmış ilişik kesme belgesinin veya hurdaya ayrılmasında sakınca bulunmadığına dair belge, (Resmi araçlar için, ilgili kurumun görevlendirme yazısı ile birlikte, 237 sayılı Taşıt Kanununun 13’üncü maddesi gereğince düzenlenen rapor)
* Trafik tescil kuruluşuna araç sahiplerinin, kanuni temsilcilerinin, vekillerinin veya kamu kurum veya kuruluşları ile tüzel kişiliklerce yetkilendirilen kişilerin dilekçeyle müracaat etmesi gerekmektedir.
* Herhangi bir trafik tescil kuruluşunda trafikten çekme işlemi yapılabilir.
* Kayıtlarında haciz, rehin, tedbir gibi kısıtlayıcı şerhler bulunan araçlar (yakalama şerhi bulunan araçlar hariç) için takyidat şerhleri baki kalmak şartı ile trafikten çekme işlemi yapılabilir. (Uygulama Rehberi 1.5.16)

Çekme Belgeli Araçların Devir İşlemleri Nasıl Yapılır?

Çekme belgeli araçların satışları ve devir işlemleri plakalı araçlar ile aynıdır. Noter satışı yapılır. Satışı devraldıktan sonra alıcı trafik tescil işlemleri için  ilgili trafik şube müdürlüğüne müracatta bulunur. Ekstra olarak yapmanız gereken sadece aracı TÜVTÜRK muayene istasyonlarında muayeneye sokmak olacaktır.

Ek bilgi: Çekme Belgeli Araç Satın Aldıktan Sonra Nasıl Tekrar Trafiğe Tescil Ettirilir?

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen Add Blocker uygulamanızı bu site için devre dışı bırakın. Rahatsız edici bir reklam uygulamamız yoktur. Please turn the Add Blocker off as you may see there is no annoying ads in the blog.