C# Kod Örneği – Antivirüs Uygulaması Yüklü Olup Olmadığının Tesbiti

Aşağıdaki C# konsol kod örneği ile çalışan bilgisayarda herhangi bir antivirüs uygulamasının yüklü olup olmadığını tesbit edebilirsiniz.

using System;
using System.Text;
using System.Management;
 
namespace ConsoleApplication1
{
 class Program
 {
  public static bool AntivirusYuklumu()
  {
   string wmipathstr = @"\\" + Environment.MachineName + @"\root\SecurityCenter";
   try
   {
    ManagementObjectSearcher searcher = new ManagementObjectSearcher(wmipathstr, "SELECT * FROM AntivirusProduct");
    ManagementObjectCollection instances = searcher.Get();
    return instances.Count > 0;
   }
 
   catch (Exception e)
   {
    Console.WriteLine(e.Message);
   }
 
   return false;
  } 
 
  public static void Main(string[] args)
  {
   bool returnCode = AntivirusYuklumu();
   Console.WriteLine("Antivirus Yüklü mü: " + returnCode.ToString());
   Console.WriteLine();
   Console.Read();
  }
 }
}

Eğer derlerken “ManagementObjectSearcher” ile ilgili hata alıyorsanız Proje menüsünden Referans Ekle deyip “System.Management” seçip ekleyiniz.