WordPress

WordPress Blog Performansınızı ve Güvenliğini Artıracak Öneriler

Kullandığı şablonlarla bir çok kişinin kolayca web sitesi sahibi olmasını sağlayan WordPress için performans artırıcı özelliklerden bahsedeceğiz.

Tavsiye 1- Görsel ve scriptlerin tekrar yüklenmesini engelleme

Bu yöntemle WordPress sitemizde kullandığımız imaj dosyaları, javascript dosyalarının site ziyaretçileri tarafından her defasında tekrar yüklenmesinin önüne geçeceksiniz. Ziyaretçinin siteyi ilk görüntülemesinden sonra belirli bir süre boyunca tekrar aynı şeyleri yüklemeden hızlıca site görüntülemesi sağlanacaktır.

Aşağıdaki kodu sunucunuzdaki .htaccess dosyasına ekleyiniz. Burada süre olarak genelde 1 ay belirledik. Siz bunu değiştirebilirsiniz.

# BEGIN EXPIRES
<IfModule mod_expires.c>
ExpiresActive On
ExpiresDefault "access plus 1 month"
ExpiresByType image/x-icon "access plus 1 year"
ExpiresByType image/gif "access plus 1 month"
ExpiresByType image/png "access plus 1 month"
ExpiresByType image/jpg "access plus 1 month"
ExpiresByType image/jpeg "access plus 1 month"
ExpiresByType text/css "access plus 1 month"
ExpiresByType application/pdf "access plus 1 month"
ExpiresByType application/x-shockwave-flash "access plus 1 month"
ExpiresByType image/x-icon "access plus 1 year"
ExpiresByType application/javascript "access plus 1 year"
</IfModule>
# END EXPIRES

Tavsiye 2- Performans Eklentileri (Plug-in)

Bazı eklentilerle WordPress sitenizin performansını monitör edebilir, performans artırıcı özellikler ekleyebilirsiniz.

P3 (Performance Profiler)

Bu eklentilerden bir tanesi P3 (Performance Profiler). Godaddy firmasının plug-in uygulaması olan P3-Profiler bir çeşit yüklü eklentilerin performanslarını ölçen özelliklere sahiptir. Hangi eklenti ne kadar yükleme zamanı harcıyor bu tip bilgileri raporlayabiliyor. Böylece sistemi tıkayan eklentiler varsa onları kapatarak performansınızı yükseltiyorsunuz. Eklenti yükleme ekranında P3 olarak aratıp yükleyebilirsiniz.

p3-profiler

Eklentileri aşağıdaki linkten zip dosya olarak indirip WordPress eklenti yükle bölümünden zip dosya yükleyip kurabilirsiniz veya WordPress eklenti yükle bölümünden arama motoruna ismini yazıp yükle seçeneği ile yükletebilirsiniz.

P3 (Plugin Performance Profiler)
P3 (Plugin Performance Profiler)

WP Smush

Wp-Smush

Diğer bir faydalı gördüğümüz eklenti ise WP Smush eklentisidir. Bu eklenti Wordpress sitenize yüklediğiniz resimleri optimize edip, içindeki gereksiz bilgileri silerek imaj dosyalarının daha küçük boyutta yüklenmesini sağlar. Eklenti kurulduktan sonra her imaj yüklemede otomatik bu işi yapar. Hali hazırda yüklenmiş imaj dosyalarınızı da menüsünden optimize edebilmektedir.


WP Super Cache

WP-Super-Cache

Wordpress sitemizde yazılarımızın içerikleri çok sık değişmiyorsa bu cache eklentisi ile sayfalar daha hızlı yüklenebilmektedir. WP Super Cache eklentisi sitenizde oldukça iyi bir performans artışı sağlamaktadır. Bunun yerine alternatif diğer popüler cache eklentisi W3 Total Cache de kullanılabilir. Son sürümlerde WordPress LiteSpeed Cache desteklemektedir. Onu da kullanabilirsiniz.

WP Super Cache
WP Super Cache
Developer: Automattic
Price: Free
W3 Total Cache
W3 Total Cache
Developer: BoldGrid
Price: Free
LiteSpeed Cache
LiteSpeed Cache
Price: Free

WP Optimize

 

Performans artışı yaparken veritabanını da unutmuyoruz.

wp-optimize

Wordpress veritabanı zamanla silinmiş yazılar, yayındaki yazıların her revizyonda kopyalarının tutulduğu alanlar, spam ve silinmiş yorumlar ve bunun gibi veritabanını meşgul eden şeyleri temizleme işini WP Optimize eklentisine bırakın.

Benzer bir iş yapan WP-Sweep eklentisi de kullanılabilir.

WP-Sweep
WP-Sweep
Price: Free

Tavsiye 3- Veritabanı Optimizasyonu

Aşağıdaki satırları wp-config.php dosyanızda define(‘WP_DEBUG’, false); satırından sonraya ekleyin.

Bu ifadelerle normalde 30 gün olan ayarı, 5 gün sonunda çöp olarak duran şeyleri silecek ve her yazının en fazla 3 revizyonunu tutacaktır. Normalde bu revizyonlar sonsuzdur.

define ('EMPTY_TRASH_DAYS', 5);
define ('WP_POST_REVISIONS', 3);

Tavsiye 4- CDN Domain Kullanımı

Bilindiği gibi internet tarayıcıları (IE, Chrome, Firefox, vs) bir siteyi yüklerken aynı domainden (alanadı) tek bir istekte (request) bulunabilirler. Aynı anda resim yüklerken, bununla beraber bir javascript dosya yüklenemez. Ancak bu işlem farklı domainlerden aynı anda olabilmektedir.  Bu nedenle bazı javascript, css, resimleri farklı bir siteye yükleyip oradan çağırmak sayfa yüklemesini hızlandıracaktır. Başka bir siteye yükleyemiyorsanız en azından aynı alanadınıza ait bir alt alanadı oluşturup farklı çağrılar yapmak yerinde olacaktır. Örneğin www.siteniz.com yanında cdn.siteniz.com olarak da çağrı oluşturmak iyi olacaktır.

Web-speed

Sitenizin yükleme hız testini yapmak isterseniz https://gtmetrix.com veya https://tools.pingdom.com ziyaret ediniz. Sitenizin analizini yapıp rapor ve öneriler sunacaktır.


Tavsiye 5- gZIP Sıkıştırma Kullanmak

Sunucudaki web siteniz ile ziyaretçinin bilgisayarı arasında veri trafiğini sıkıştırıp göndermek de performansa büyük etki etmektedir. Bunu çeşitli yöntemlerle yapabiliriz.

Sunucunuzda gzip sıkıştırma çalışıp çalışmadığını https://varvy.com/tools/gzip sitesinden kontrol edin. Çalışıyorsa aşağıdaki gibi bir sonuç gelecektir.  Sitemizde sıkıştırma yöntemiyle %80.3 oranında veri trafiği azaltılmıştır.

cazda-gzip

Çalışmıyorsa .htaccess dosya içine apache web sunucu kullanıyorsanız aşağıdaki satırları eklemek olacaktır.

## ENABLE GZIP COMPRESSION ##
<IfModule mod_gzip.c>
mod_gzip_on Yes
mod_gzip_dechunk Yes
mod_gzip_item_include file .(html?|txt|css|js|php|pl)$
mod_gzip_item_include handler ^cgi-script$
mod_gzip_item_include mime ^text/.*
mod_gzip_item_include mime ^application/x-javascript.*
mod_gzip_item_exclude mime ^image/.*
mod_gzip_item_exclude rspheader ^Content-Encoding:.*gzip.*
</IfModule>
## ENABLE GZIP COMPRESSION ##

Yukarıdaki kodlar apache web sunucuda çalışacaktır. https://varvy.com/tools/gzip sitesinden sıkıştırmanın etkin olup olmadığını kontrol edin. Eğer etkin olmamışsa yukarıda eklediklerinizi silip aşağıdaki kodları deneyin.

AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript

Eğer apache değilde nginx web sunucu kullanıyorsanız aşağıdakini ekleyin.

gzip on;
gzip_comp_level 2;
gzip_http_version 1.0;
gzip_proxied any;
gzip_min_length 1100;
gzip_buffers 16 8k;
gzip_types text/plain text/html text/css application/x-javascript text/xml application/xml application/xml+rss text/javascript;

# Disable for IE < 6 because there are some known problems
gzip_disable "MSIE [1-6].(?!.*SV1)";

# Add a vary header for downstream proxies to avoid sending cached gzipped files to IE6
gzip_vary on;

Tavsiye 6- Güvenlik önlemleri almak

WordPress kullandığınızda öncelikle en son sürüm kullandığınızdan emin olun. Çünkü WordPress siteler en fazla saldırı altındaki sitelerdir. Bunu yönetim (admin) panelinden güncelleme bölümünden kontrol edebilirsiniz. WordPress kendisi veya herhangi bir eklenti için güncelleme bulduğunda sizi yönetim panelinin üst barındaki menüde bir uyarı işareti ile bilgilendirecektir.

Güvenlik özellikleri için yapılabilecek bir çok şey bulunmaktadır. Bunları ayarlamak tecrübesiz veya orta tecrübeli WordPress kullanıcıları için zahmetli ve zor olacaktır. Bunları tek elden halleden Themes Security ismindeki eklentiyi tanıtmak istiyoruz.

iThemes Security

iThemes Security veya bir diğer eski adıyla Better WP Security ile tek elden siteniz için gerekli bir çok güvenlik önlemini sitenize eklemiş olacaksınız.

30’dan fazla güvenlik sistemi sitenize entegre edilmiş olacaktır. En önemlileri yönetici (admin) şifrelerini deneyen kişilerin IP adreslerini belli bir süre bloke etmesi, kılasör güvenlikleri, WP sitenizdeki dosyaların taranması ve olası güvenlik risklerinin rapor edilmesi, güvenliği tehdit eden bot (otomatik sistem robotları) saldırılarını önleme şeklinde sıralayabiliriz. Eklenti ücretsizdir ve ücretsiz sürümü yeterince koruma sağlar, ancak ücretli Pro sürümü ile bir üst seviye güvenlik önlemeleri ve eklenti teknik desteğe sahip olursunuz.


Tavsiye 7- Videoları direk sitenizden çalıştırmayın

Normalde görsel yükleyebildiğiniz gibi videolarınızı da WordPress sitenize yükleyip HTML5 görüntüleyici ile gösterebilirisiniz. Ancak yavaş bir hosting sunucu üzerindeyseniz bu tüm trafiğin siteniz üzerinden harcanacağı için yavaş bir işlem olacaktır. Bunun yerine videolarınızı YouTube sitesine yükleyin ve direk video linkini kullanın.


Tavsiye 8- Başka sitelerin sizin görsel ve diğer bağlantılarınızı direk kullanmasını engelleyin

WordPress sitenizde kaliteli içerik oluşturuyorsanız, muhtemeldir ki er ya da geç bunları başka sitelerde kullanmak isteyeceklerdir. Bunu direk kullanmak yerine sizin sitenizdeki görsellere direk link verip sizin sunucu kaynaklarınızı kullanıp bunları kendi sitelerinde göstermek olabilir.

Bunu engellemek için .htaccess dosyanızın altına şu satırları ekleyin. Bu durumda kimse sitenizden jpg, jpeg, png, gif uzantılı dosyaları uzaktan kullanamaz. 

sitenizinismi.com yazan yere kendi site adresinizi yazın.

#disable hotlinking of images
RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^$
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http(s)?://(www.)?sitenizinismi.com [NC]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http(s)?://(www.)?google.com [NC]
RewriteRule .(jpg|jpeg|png|gif)$ – [NC,F,L] 

Tavsiye 9- WordPress sitenizi ve Eklentilerinizi güncel tutun

Bunu hatırlatmaya gerek yok ama güncel sürüm WP ve eklentiler kullanmak her zaman daha iyi performans ve özellikle güvenlik için gereklidir. Zaman zaman yönetim paneline girip bakın. Zaten üst tarafta güncelleme olup olmadığını size bildirecektir.

Daha Fazla Göster
Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen Add Blocker uygulamanızı bu site için devre dışı bırakın. Rahatsız edici bir reklam uygulamamız yoktur. Please turn the Add Blocker off as you may see there is no annoying ads in the blog.