Yaşam

Protokollü ve Anlaşmalı Boşanma Nedir ve Davası Dilekçe Örneği

Anlaşmalı boşanma nedir ve hangi mahkemeler bakar?

Anlaşmalı boşanma evlilik birliğinin taraflarca ortak bir karar doğrultusunda sonlandırılması anlamına gelir. Anlaşmalı boşanma süreci içerisinde her iki eş de boşanmak ister ve boşanmanın maddi, manevi tüm hukuki sonuçlarında uzlaşırlar. Bu şekilde yapılan boşanma işlemleri anlaşmalı boşanma olarak adlandırılır.

Anlaşmalı boşanma davalarında yetkili mahkemeler Aile Mahkemeleri’dir. Boşanmalarda bilindiği gibi yetkili mahkemeler eşlerin son altı ayda birlikte ikamet ettikleri yerde bulunan Aile Mahkemeleri’dir.

Aile Mahkemesi’nin bulunmadığı yerlerde Aile Mahkemesi sıfatıyla bu davalara Asliye Hukuk Mahkemesi bakmaktadır. Anlaşmalı boşanma dilekçesi ve varsa boşanma protokolü birlikte taraflardan herhangi birisi yetkili mahkemeye sunar.

Anlaşmalı boşanma yapmanın şartları var mıdır?

Şu gözden kaçırılmamalıdır ki anlaşmalı boşanma şartlarından en önemlisi eşlerin evliliğinin bir yılı doldurmuş olmasıdır. Anlaşmalı boşanma şartlarından bir diğeri ise eşlerin boşanma protokolü imzalamalarıdır.

Boşanma protokolü içerisinde velayet, mal paylaşımı, tazminat, nafaka gibi bir çok husus yer alır ve tarafların anlaşmalı boşanma dilekçesi içeriğinde boşanma protokolüne atıfta bulunmaları ve anlaşmalı boşanma dilekçesi ile birlikte protokolü sunmaları önemlidir.

Dilekçe ve protokolün ilgili mahkemeye sunulmasından sonra taraflara gün verilir. Bu taraflara dilekçede bildirdikleri adrese yazılı olarak mahkeme tarafından gönderilir.

Tarafların anlaşmalı boşanabilmeleri için son şart ise davaya verildiği gün ve saatte her iki tarafın da hazır olmasıdır. Anlaşmalı boşanma davasında duruşmaya taraflardan herhangi birisinin katılmamış olması durumunda anlaşmalı boşanma sağlanamaz.

Anlaşmalı boşanma süreci uzun mudur?

Normalde anlaşmalı boşanmalar çekişmeli boşanma davasından daha kısa sürede sonuçlanmaktadır. Anlaşmalı boşanma süresi tüm hukuki sürecin doğru yürütülmesi durumunda 1-3 ay arasında sonuçlanmasını beklenir. Anlaşmalı boşanma süresinin kısaltmanın en önemli unsuru hukuki prosedürlerin doğru ve hızlı bir şekilde yürütülmesidir. Hızlandırmak için taraflar avukat tutabilirler, ancak bu maliyete katlanmak istemiyorsanız aşağıda örnekleri görülen dilekçe ve protokolü hazırlayarak bizzat işlemleri kendiniz de tamamlayabilirsiniz. Bu durumda anlaşmalı boşanma işlemleri için mahkemelerin aldığı standart dava ve dosya ücretlerini ödersiniz.

Anlaşmalı Boşanma dilekçe örneği

İndir “Çeşitli Dokümanlar” BosanmaDilekcesiOrnegi.docx – 1203 defa indirildi – 15 KB

AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE,

DAVACI : xxxxxxx (TC Kimlik No: xxxxx)
ADRES: xxxxxxx
DAVALI : xxxxxxx (TC Kimlik No: xxxxx)
ADRES: xxxxxxx

DAVA KONUSU: Boşanma (Anlaşmalı)

AÇIKLAMALAR

1.	Taraflar xxxxx tarihinde evlenmiş olup, bu evlilikten xxxxxx tarihinde doğan xxxxxx isimli çocukları bulunmaktadır.
2.	Uzun süredir aralarında ruhen ve fikren uyumsuzluk çıkmış, bir arada yaşama için gösterilen çabalar da yeterli olmamıştır. Artık evlilik birliğini devam ettirmek imkânsız hale gelmiştir. Davalı da boşanmak istemektedir.
3.	Boşanmanın fer’i hükmü olarak davalı ile yaptığımız protokolü de ekte sunuyoruz. Taleplerimizin protokol gereğince düzenlenmesine ve protokolün kararın eki sayılmasına karar verilmesini talep etmekteyiz.

H. NEDENLER: MK., HMUK., sair ilgili mevzuat.

EKLİ BELGELER: Anlaşmalı boşanma protokolü

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenlerle davamızın kabulü ile davalı da boşanma isteğimizi kabul edeceğinden anlaşmamıza binaen TMY. 166/3 maddesi uyarınca boşanmamıza, müşterek çocuğun velayeti, şahsi ilişki tesisleri, görüşme düzenleri ve diğer hususların ekli protokol gereğince düzenlenmesine ve ekli protokolün kararın eki sayılmasına karar verilmesini bilvekale saygıyla arz ve talep ederim. 

xx/xx/2017 (Buraya mahkemeye dilekçenin sunulacağı tarih yazılır)

DAVACI ASİL             DAVALI ASİL
(Tarafların isim ve imzaları)

Anlaşmalı Boşanma Protokolü örneği

İndir “Çeşitli Dokümanlar” BosanmaProtokoluOrnegi.docx – 1036 defa indirildi – 15 KB

AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE,

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ

TARİH: xx.xx.2017

DAVACI: xxxxxx (TC: xxxxxx)
Adresi: xxxxx

DAVALI: xxxxxx (TC: xxxxxx)
Adresi: xxxxx

HÜKÜMLER :

1- BOŞANMA HUSUSU: Her iki taraf da karşılıklı olarak anlaşmalı boşanmayı kabul etmişlerdir. Evlilik birliğinin sona erdirilmesi konusunda her iki taraf da mutabıktırlar.

2- ÇOCUĞUN VELAYETİ: Taraflar XX yıldan bu yana evli olup, bu evlilikten XX yaşındaki çocuklarının velayetinin annede/babada kalması konusunda mutabıktırlar. DAVALI anne/baba her istediğinde çocuğunu görebilecek, hafta sonları kati olmak üzere, çocuğun gelişimi ve ruhsal durumu da dikkate alınarak resmi tatil ve dini bayram günlerini zaman zaman annesinin/babasının yanında geçirmesi sağlanacaktır. Çocukla kişisel ilişki kurulması konusunda taraflar birbirlerine sorun çıkarmayacaklardır. Çocuğun yurtdışına çıkışlarında annenin/babasının onayı alınacaktır.

3- NAFAKA VE TAZMİNAT: Tarafların karşılıklı olarak nafaka ve tazminat talebi vardır/yoktur. Bu husustaki taleplerden bu dosya için ve ileriye yönelik olarak açılacak olan davalardan vazgeçmişlerdir.

4- MAL PAYLAŞIMI: Taraflar, müşterek mallarının paylaşımı konusunda ortak bir mutabakata varmış ve paylaşımı gerçekleştirmişlerdir. Bu nedenle birbirlerinden mal paylaşımına ilişkin olarak bir talepte bulunmayacaklarını taahhüt ederler.

5- MADDİ VARLIKLAR: Taraflar boşanma anındaki tüm maddi varlık ve borçlar konusunda %50-%50 paylaşma konusunda mutabıktırlar. (VARSA VARLIKLARA AİT DİĞER DETAY KONULAR, SENET, ÇEK , VS, BURADA DETAYLARI BELİRTİLEBİLİR)
6- MAHKEME MASRAFLARI: Taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden mahkeme masrafları ve ücretler ile ilgili ücret talep etmeyeceklerdir. Tüm masraflar ortak pay edilecektir.
7- İşbu protokol 7 maddeden oluşmaktadır ve iki nüsha taraflarca imzalanmıştır.

SONUÇ ve TALEP

Taraflar, serbest iradeleriyle yukarıda belirtilen konularda anlaşma sağlamış olup, bu koşullara binaen boşanmayı kabul etmektedirler. Tüm bu nedenlerle, Sayın Mahkemece bu protokolün kabulü ile anlaşma doğrultusunda boşanmaya karar verilmesi, arz ve talep olunur.
DAVACI 				DAVALI
İmza				İmza
İsim Soyad			İsim Soyad

 

 

Daha Fazla Göster
Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Please turn the Add Blocker off as you may see there is no annoying ads in the blog.